ปกแฟ้มผ้าไหม ปกใบประกาศฯ

  • ปกผ้าไหมไทย ขนาด A4 ( แนวนอน)
  •  ผ้าไหมไทยสีเหลืองสดหน้าปก
  •  ปั๊มตราสัญลักษณ์ลงนามพระปรมาภิไธยหน้าปก 4 สี

ติดต่อเรา CONTACT US

ABOUT US