Set ลายไทยประยุกต์ ( สั่งผลิต )

ชุดเซ็ทลายไทยประยุกต์ (แอบอิงอรุณ)

เป็นการนำลายกำแพงวัดมาประยุกต์เป็นลายผ้าไหม ภายในเซทประกอบด้วย

  • กรอบรูปขนาด 8 x 10 นิ้ว
  • กรอบรูปขนาด 4 x 6 นิ้ว
  • สมุดไดอารี่ 3 ขนาด

ติดต่อเรา CONTACT US

About Us